System alarmowy – zespół urządzeń służących do wykrywania i sygnalizowania wejścia bądź jego próby lub obecności osoby do tego nieuprawnionej SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) lub ochrony przed pożarem (system przeciwpożarowy). W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na manipulatorze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika. Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo
obiektu.