Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy niezależnie od ich wielkości i zakresu działania. Nasze usługi obejmują:

  • Systemy sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) oparte na konwencjonalnych i adresowalnych centralach sygnalizacji pożaru i zawierające wszelkie urządzenia niezbędne do: wczesnego wykrycia pożaru, zasygnalizowania tego faktu obsłudze, osobom znajdującym się w obiekcie i jednostkom PSP, a także do sterowania urządzeniami infrastruktury technicznej budynku zgodnie ze scenariuszem pożarowym.
  • Systemy sterowania oddymianiem przez okna, klapy lub z pomocą wentylatorów oddymiąjacych.
  • Systemy sterowania wentylacja i klimatyzacją, w tym klapami w kanałach oddymiających i klapami pożarowymi.
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)