Sercem każdego systemu alarmowego jest centrala alarmowa, która steruje wszystkimi innymi elementami, przetwarza otrzymane sygnały, wysyła odpowiednie informacje, np. do stacji monitorowania alarmów. Centrala powinna być umiejscowiona w dyskretnym miejscu, w którym nie będzie narażona na próby sabotażu lub zniszczenia. Użytkownik komunikuje się z systemem poprzez klawiatury, które na ogół umiejscawiane są w pobliżu wejść do budynku. Wszelkie operacje dokonywane na klawiaturach wymagają potwierdzenia indywidualnym kodem użytkownika, co zapobiega przypadkowym lub celowym działaniom osób nieuprawnionych.