W firmach, gdzie niezbędny jest dozór wartownika czy też strażnika często pojawia się problem egzekwowania jakości pracy tych osób. Jaką mamy pewność, że osoba, która powinna pilnować i dbać o nasze interesy właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Czy można to jakoś sprawdzić i kontrolować? Bez odpowiedniego zaplecza technicznego wydaje się to bardzo trudne do realizacji.

Rozwiązaniem jest odpowiedni system kontroli, będący narzędziem do sprawdzania osób z ochrony. Dostarcza on informacji czy(?), kto(?) i kiedy (?) patrolował określone rejony w firmie. Możemy określić dokładną trasę, jaką poruszać się winien strażnik i skutecznie to egzekwować podnosząc w ten sposón jakość świadczonych usług ochroniarskich

Systemy kontroli strażników przeznaczone są nie tylko dla służb ochraniarskich. Ich szerokie zastosowanie umożliwia kontrolę:

  • przedstawicieli handlowych (daje odpowiedź na pytanie czy pracownik odwedził wszystkich naszych klientów)
  • patroli grup interwencyjnych (sprawdza czy grupa odwiedziła wszystkie miejsca, w których być powinna)
  • służb serwisowych (zapewnia o obecności pracowników w miejscach serwisów)
  • osoby, które cyklicznie mają się pojawiać w wyznaczonych miejscach

Dzięki tego typu systemom kontrolowanie osób, które cyklicznie mają pojawiać się w wyznaczonym miejsu staje się bardzo proste. Nie jest ważne czy pracownik zjawia się co godzinę (patrol) czy raz w tygodniu (przedstawiciel handlowy) czy jeszcze rzadziej (comiesięczna kontrola instalacji różnego typu) – system rejestruje zdarzenie i pozwala na drobiazgową kontrolę.

Jak to działa?

Nie ma potrzeby montować drogich czytników w kontrolowanych miejscach i sprawdzania obecności za pomocą karty zbliżeniowej (tak do tej pory często rozwiązywano taki problem). System kontroli strażników działa w analogiczny ale odwrotny sposób. To kontrolowana osoba posiada przenośny czytnik a w miejscach kontrolowanych montowane są tylko punkty kontrolne. Odwórcenie systemu działania powoduje oczywisty spadek ceny całego systemu. Dodatkowe punkty kontrolne to wydatek kilkunastu złotych, podczas gdy cena czytnika to kilkaset złotych. Systemy kontroli strażników oferowane przez naszą firmę mogą być rozbudowywane i zawierać ponad 10 tysięcy punktów kontrolnych. Rozbudowa systemu poprzez dodanie tylko punktu kontrolnego stała się prosta i co najważniejsze tania. Przykładowa trasa obchodu patrolu może wyglądać np. tak, jak na rysunku poniżej.

przykładowa trasa obchodu

Prosta obsługa

Konfiguracja

Konfiguracja systemu kontroli strażników sprowadza się do poprawnej instalacji oprogramowania i sterowników na komputerze oraz implementacji wszystkich niezbędnych informacji do systemu. To w oprogramowaniu na komputerze ustalamy grafik obchodów, kolejność występowania punktów w trasie patrolu oraz nazwy punktów. (np. punkt 1 – brama główna). Punkty możemy prowadzać ręcznie (wpisać numer seryjny punktu nadrukowany na punkcie) lub automatycznie sczytując go czytnikiem i następnie pobrać z pamięci urządzenia do pamięci komputera.

Obchód strażnika

Po odpowiedniej konfiguracji i ustaleniu jak będzie wyglądać trasa patrolu, strażnik wykonując normalne swoje obowiązki rejestruje swoją obecność w punktach kontrolnych. Może to robić poprzez dotknięcie urządzeniem przygotowanego punktu (iButton) lub też bezprzewodowo, poprzez włączenie urządzenia i zbliżenie do identyfikatora w punkcie kontrolnym. Takie czynności wykonuje przez całą swoją służbę.

Raporty

Raporty z przebiegu służby możemy tworzyć w dowolnym momencie i za dowolnie wybrany okres czasu (dzień, tydzień, miesiąc itd). W tym celu podłączamy urządzenie do komputera (kabel USB lub stacja bazowa)i pobieramy zapisane w pamięci urządzenia zdarzenia. System rozpoznaje czas i numer punku i przypisuje poszczególne zdarzenia do zdefiniowanych w oprogramowaniu tras. Raz pobrane zdarzenia pozostają w pamięci komputera na stałe.

ADD COMMENT