Systemy kontroli dostępu poprzez ograniczenie dostępu osobom postronnym do obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych, naukowych, itp. zapewniają:

  • ochronę obiektów
  • bezpieczeństwo pracowników
  • ochronę tajemnicy handlowej, naukowej, technologicznej
  • chronę mienia osób przebywających w chronionych obiektach

Wydzielenie stref dostępu pozwala na monitorowanie czasu i miejsca przebywania osób uprawnionych, co ma znaczenie w sytuacjach kryzysowych. Rozbudowa systemu kontroli dostępu o moduł rejestracji czasu pracy pracowników umożliwia kontrolę wejść i wyjść oraz rozliczanie czasu przepracowanego.

ADD COMMENT